miercuri, 21 februarie 2024

  

OFERTA DE SERVICII FINANCIARE  A

CASEI DE AJUTOR RECIPROC "COEZIUNEA SOCIALA"

 

-pentru anul 2024 -

 

PENTRU ECONOMISIRE:

·         Prin lege, beneficiul acordat pentru fondul social nu este impozitat de catre ANAF. Nu percepem comisioane de administrare sau de retragere. Nu va obligam sa pastrati cotizatiile pe un termen prestabilit.

·         Principalele caracteristici ale economisirii la CAR sunt:

Beneficiul

(dobanda)

Fond social minim, la inscriere in CAR

Fond social maxim

Frecventa depunerilor

Termen de pastrare fond social

8,5 % pe an

50 lei

Nelimitat

La dispozitia membrilor CAR

La dispozitia membrilor CAR

·        In cadrul programului "Economii pentru copii" se ofera aceleasi facilitati.

·        Fondul social se poate retrage, total sau partial, in ordinea inregistrarii cererii in tabelul on line intitulat Stadiul rezolvarii cererilor de imprumut, de refinantare si de retragere fond social, in transe lunare de cel mult 40.000 lei/luna.

 

PENTRU IMPRUMUTURI:

·        Puteti imprumuta sume de 3 ori mai mari decat fondul social, pe termen maxim 5 ani. Fondul social se poate constitui/completa si prin retinere din imprumut.

·        Dobanda totala se poate retine anticipat, din imprumut. In aceasta situatie aveti garantia ca rata dobanzii nu va fi modificata pe durata imprumutului si ca, in situatia platii anticipate a acestuia, dobanda se recalculeaza si diferenta vi se restituie.

·        Principalele caracteristici ale imprumuturilor acordate de CAR sunt:

Denumire imprumut

Mod de garantare

Dobanda reala

Tip 1 - In limita fondului social

Cu fondul social

5.83 - 6.23% pe an

Tip 2 - Garantat cu giranti

Cu fondul social si giranti

6.85 - 7.31% pe an

Tip 3 - De refinantare

Cu fondul social si giranti

7.36 - 7.85% pe an

·        Imprumutul se acorda in ordinea inregistrarii cererii in tabelul on line intitulat Stadiul rezolvarii cererilor de imprumut, de refinantare si de retragere fond social.

·        Taxa de inscriere in CAR: 20 lei.

·        Formulare si detalii gasiti la  http://car-coeziuneasociala.blogspot.ro si la consilierii de serviciu ai CAR, care va stau la dispozitie, in cadrul programului zilnic de lucru, la tel. 0760698672 (inclusiv pe WhatsApp).


INFORMAȚII STANDARD PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

(conform art.9 din OUG nr.50/09.06.2010)


Asociația CAR ”Coeziunea Socială”, Cod fiscal: 32335691, cu sediul operațional în București, Sector 1, str. Pajurei nr. 13, tel.0760.698.672, email car.coeziuneasociala@gmail.com, oferă membrilor săi împrumuturi cu următoarele caracteristici:

1.      Tipuri de imprumut:

Tip 1      Imprumut garantat cu fondul social, cu rata dobanzii anuale de 11,5%; 

Tip 2      Imprumut garantat cu fondul social și giranți, cu rata dobanzii anuale de 13,5%;

Tip 3      Imprumut de refinantare, garantat cu fondul social si giranti, cu rata dobanzii anuale de 14,5%. 

2.      Valoarea împrumutului: minim 1.000 lei si maxim de 3 ori suma cotizata, în funcție de fondul depus și bonitatea financiară.

3.      Termenul de rambursare a împrumutului: max. 60 luni.

4.      Rata lunară: până la valoarea de 1/3 din venitul net.

5.      Rata dobânzii anuale este fixa pe toata durata imprumutului. La rambursarea anticipată a împrumutului, dobanda se recalculeaza si diferenta se restituie imprumutatului.

6.      Dobânda penalizatoare: 0,5% pe zi de intarziere, aplicata la suma restantă. Plățile efectuate după apariția dobânzilor penalizatoare se împart între rate și aceste dobânzi.

7.      Suma de rambursat la terminarea contractului: suma împrumutată + dobânda.

8.      Anterior contractului, intre parti se negociaza oferta precontractuala de imprumut.

9.      Dreptul de a rambursa anticipat imprumutul, fără penalități: Da.

10.  Dreptul imprumutatului de a primi un exemplar original al contractului de împrumut: Da.

11.  Dreptul de a se retrage dintr-un contract aprobat: Da.

12.  Nu se percep comisioane de administrare. În situația plăților prin conturi bancare sau posta, comisioanele aferente transferului se suportă de către împrumutați.

13.  Notificările scrise și declanșarea executării silite se pun în mișcare după 60 de zile de la ultima plată efectuată, respectiv dupa implinirea termenului de punere in intarziere.

 

EXEMPLU DE IMPRUMUT nr.1:  Suma imprumutata - 10.000 lei, Durata - 24 de luni:

Tipul de imprumut

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Rata dobanzii anuale

11.5 %

13.5 %

14.5 %

Rata lunara (lei)

417

417

417

Dobanda totala  (lei)

1.197

1.405

1.509

Dobanda anuala efectiva (DAE)

13.31%

16.07%

17.50%

Dobanda reala pe an

5.99%

7.03%

7.54%

Suma totala de rambursat (lei)

11.197

11.405

11.509

 

EXEMPLU DE IMPRUMUT nr.2: Suma imprumutata - 30.000 lei, Durata - 48 de luni:

Tipul de imprumut

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Rata dobanzii anuale

11.5 %

13.5 %

14.5 %

Rata lunara (lei)

625

625

625

Dobanda totala  (lei)

7.044

8.269

8.881

Dobanda anuala efectiva (DAE)

14.71%

18.18%

20.06%

Dobanda reala pe an

5.87%

6.89%

7.40%

Suma totala de rambursat (lei)

37.044

38.269

38.881

Nota: În DAE este inclusă doar dobânda anuală, imprumuturile nemaiavand alte costuri. Diferenta dintre rata dobânzii anuale și DAE este data de  formula diferită de calcul, prevăzută de lege.

vineri, 5 noiembrie 2021

Stimati cetateni ai comunei Mahmudia,

Aceasta pagina de Internet este destinata promovarii gratuite a initiativelor private ale tuturor cetatenilor care domiciliaza sau lucreaza pe teritoriul comunei dvs. Aveti o pensiune turistica, o ferma, un produs sau un serviciu de vanzare? Noi va dam o mana de ajutor pentru promovarea acestora, in mod absolut gratuit, cu ajutorul platformei noastre. Mai mult, va putem finanta aceste activitati.

Suntem o intreprindere sociala care, prin proceduri de lucru de la distanta, concentreaza si directioneaza banii economisiti de la un cetatean la altul, de la o comunitate la alta, acolo unde apar necesitati urgente, accelerand astfel circulatia banilor, a marfurilor si a serviciilor, lucru benefic nu numai pentru membrii CAR ci si pentru comunitatile din intreaga tara.

 

Activitatea noastra se concentrează pe domeniul economiei sociale, reglementat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, adică servește interesul general al cetățenilor României precum şi interesele personale ale membrilor CAR, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, producerea şi furnizarea de bunuri materiale, prestarea de servicii, execuţia unor lucrări etc. CAR are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea integrală a profitului către membrii asociaţi.

 

Cu ajutorul d-lui primar Şerpescu Ion am reusit sa acreditam un reprezentant local al CAR Coeziunea Sociala in comuna Mahmudia, astfel incat, incepand cu 14.10.2021, localitatea dumneavoastra beneficiaza,  chiar pe plan local, de suportul financiar nemijlocit al Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc Coeziunea Sociala - o institutie financiara puternica si performanta. Cu alte cuvinte, pentru a economisi sau a imprumuta bani, cetatenii comunei nu vor mai fi nevoiti sa-si piarda timp si bani mergand la Tulcea sau in alte orase mai apropiate.

 

Cu speranta unei colaborari de lunga durata si reciproc avantajoase, va dorim multa sanatate si prosperitate!

 

COMITETUL DIRECTOR AL CAR COEZIUNEA SOCIALA

 

Procedura de lucru la distanta prin reprezentanti teritoriali ai CAR (RT)

 -pentru membrii si persoanele domiciliate in  localitati arondate reprezentantilor teritoriali-


Inscrierea in CAR

Se pot inscrie in CAR cetatenii domiciliati in toate localitatile tarii, astfel:

(1)   Persoana interesata completeaza o cerere de inscriere si o expediaza pe adresa punctului central de lucru al CAR, situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, insotita de copia cartii de identitate, fie direct - prin posta, curier sau prin e-mail (car.coeziuneasociala@gmail.com), fie preda aceste documente reprezentantului local al CAR (RT).

(2)   RT scaneaza cererea de inscriere si copia cartii de identitate si le expediaza la car.coeziuneasociala@gmail.com .

(3)   Noul membru plateste in contul CAR, deschis la BRD-Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410, cod fiscal 32335691, taxa unica de inscriere in CAR, in suma de 10 lei, si cotizatia minima in suma de 30 lei.

(4)   Pe ordinul de plata se vor mentiona: numele si prenumele membrului CAR, codul numeric personal si defalcarea sumei (taxa de inscriere + cotizatie).

(5)   Inscrierea in CAR a minorilor, de catre parinti, bunici sau tutori, in cadrul programului special denumit "Economii pentru copii", se face prin completarea formularului special dedicat.

Acordarea imprumuturilor

(6)   Solicitantul de imprumut expediaza/preda catre RT documentele necesare acordarii imprumutului, dupa cum urmeaza:

a.       Cererea de imprumut;

b.      Copie dupa cartea de identitate;

c.       Adeverinta de venit/talonul de pensie (Sa nu fie mai vechi de 30 zile). 

d.      Dovada proprietatii imobiliare (daca imprumutul este mai mare de 15.000 lei);

e.       Documentele girantilor (2 giranti pentru sume mai mici sau egale cu 5.000 lei si 3 giranti pentru sume mai mari), respectiv:

                                                              i.      Copie dupa cartea de identitate;

                                                            ii.      Adeverinta de venit sau talonul de pensie (Sa nu fie mai vechi de 30 zile);

                                                          iii.      Declaratie angajament completata - mai putin la rubricile "Contractul de imprumut nr. ..." si "Data......", acestea urmand a fi completate in momentul semnarii contractului de imprumut;  

(7)   Dupa primirea si examinarea documentelor precizate la pct. (6), RT le scaneaza si le expediaza la car.coeziuneasociala@gmail.com .

(8)   Dupa aprobarea imprumutului, CAR intocmeste si trimite contractul de imprumut pe adresa de e-mail a RT. Daca RT nu are posibilitatea de a printa contractul in 2 exemplare, acesta se va trimite gata tiparit de catre CAR, prin posta sau curier.

(9)   Dupa primirea contractului, RT executa urmatoarele:

a.       Contacteaza solicitantul de imprumut pentru a stabili de comun acord locul, data si ora cand se va prezenta impreuna cu girantii, in scopul semnarii contractului si a declaratiilor angajament. Contractul de imprumut se va semna de catre IMPRUMUTAT pe fiecare fila a contractului, in coltul din dreapta jos, iar pe ultima pagina, IMPRUMUTATUL va inscrie textul: "Am citit si am inteles prevederile contractului. Bun si aprobat pentru suma de  .... lei.", apoi va scrie data si va semna sub acest text  - pe ambele exemplare ale contractului;

b.      Pe copiile cartilor de identitate RT va solicita posesorilor respectivi sa scrie textul "Conform cu originalul" si sa semneze sub acest text.

(10)    RT va expedia prin posta sau curier (in functie de optiunea IMPRUMUTATULUI, care plateste costurile expeditiei), la sediul central al CAR, situat in str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, toate documentele originale care constituie dosarul de imprumut.

(11)     Dupa primirea si verificarea celor 2 exemplare originale ale contractului si anexelor acestuia, CAR transfera banii in contul bancar al IMPRUMUTATULUI sau ii expediaza  prin mandat postal (conform celor convenite prin contractul de imprumut).

(12)    CAR expediaza pe adresa postala a IMPRUMUTATULUI ex.2 al contractului de imprumut, insotit de instiintarea privind costurile de transfer/expeditie a banilor.

 

Efectuarea platilor

(13)    RT nu are obligatia de a incasa bani si nu are nici o obligatie in privinta platilor pe care membrul CAR le datoreaza CAR. Platile se executa individual de catre membrii CAR si persoanele interesate, in contul CAR.

(14)    RT instiinteaza pe membrii CAR ca, pe fiecare ordin de plata, acestia sa specifice:

a.       Numele si prenumele membrului CAR;

b.      CNP-ul membrului CAR;

c.       Ce reprezinta plata respectiva (taxa inscriere, cotizatie, rata, penalitati de intarziere la plata ratelor etc).

(15)    Membrii CAR au obligatia de a pastra dovezile tuturor platilor executate pe anul in curs, pentru confruntarea cu datele inscrise in "Fisa cu situatia financiara a membrului CAR la 31.12.20...", document pe care CAR Coeziunea Sociala il emite la sfarsitul fiecarui an fiscal, pentru toti membrii aflati in evidenta.

 

 

 

duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Intravilan: 185,85 ha
Extravilan: 6182,85 ha
Populatie: 2958
Gospodarii: 1210
Nr. locuinte: 1210
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Nr. licee: 1
Asezarea geografica:
Localitatea Mahmudia este situată pe malul drept al braţului Sf. Gheorghe. Vatra localităţii este despărţită de drumul judeţean 222C delimitând zona de vest care se află la poalele dealurilor Bestepe. Comuna Mahmudia este delimitată de urmatoarele teritorii:
- la nord, teritoriul administrativ al comunei Maliuc
- la est şi sud, teritoriul administrativ al comunei Murighiol
- la vest , teritoriile administrative ale comunelor Bestepe şi Valea Nucarilor
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Pescuit
Turism
Activitati economice principale:
Industrie extractivă minereu de calcar siderurgic
Comerţ mărfuri alimentare şi nealimentare
Pescuit industrial
Agricultură
Silvicultură
Transporturi
Obiective turistice:
Două Pensiuni turistice
Două Hoteluri (Hotel Teo, Hotel Monjarden)
Localitatea Mahmudia este situată în Delta Dunării - braţ Sf. Gheorghe
Evenimente locale:
9 mai - Hramul Bisericii Ortodoxe
În prima parte a lunii august - ziua minerului
Facilitati oferite investitorilor:
Concesionări de terenuri din domeniul privat al comunei Mahmudia, pentru case de vacanţă
Proiecte de investitii:
Canalizare localitatea Mahmudia
Rampe transfer
Reabilitare şcoală
Amenajare parc şi spaţii verzi localitatea Mahmudia
Asfaltare drumuri localitatea Mahmudia